Đóng lại
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch sửa chữa CSVC mua sắm bổ sung trang thiết bị đồ dùng, dồ chơi năm học 2022-2023

          PHÒNG GD&ĐT TÂN YÊN                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

             TRƯỜNG MN SONG VÂN                                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                   Số: 34/KH-MNSV                                                               Song Vân, ngày 12 tháng 6 năm 2022

 

KẾ HOẠCH

Sửa chữa CSVC, mua sắm bổ sung trang thiết bị đồ dùng, đồ chơi

Năm học 2022-2023

Căn cứ biên bản kiểm kê tài sản cuối năm học 2021-2022; căn cứ thực trạng CSVC của nhà trường; căn cứ nguồn kinh phí của nhà trường năm 2022;

Để đảm bảo các điều kiện tối thiểu về CSVC, trang thiết bị cho năm học 2022-2023. Trường MN Song Vân xây dựng kế hoạch tu sửa CSVC, mua sắm bổ sung trang thiết bị tối thiểu phục vụ công tác quản lý và chăm sóc giáo dục học sinh như sau:

I. Mục đích, yêu cầu:

1. Mục đích:

 Đảm bảo các điều kiện về CSVC, trang thiết bị tối thiểu phục vụ cho việc chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ, các hoạt động khác trong nhà trường được đảm bảo theo yêu cầu tối thiểu để thực hiện Chương trình GDMN năm học 2022-2023.

 Góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động quản lý và công tác CSGD của cán bộ, giáo viên và học sinh trong  nhà trường.

 Phát huy vai trò lãnh đạo, sự quan tâm của của Cấp ủy, Chính quyền, các tổ chức đoàn thể, các tổ chức xã hội, các đơn vị, cá nhân trong hoạt động xã hội hóa giáo dục.

2. Yêu cầu:

 Việc xây dựng kế hoạch, thực hiện việc huy động nguồn lực để sửa chữa, mua sắm bổ sung trang thiết bị phải căn cứ vào nguồn kinh phí của nhà trường và phù hợp với điều kiện kinh tế- xã hội của địa phương, tình hình thực tiễn về cơ sở vật chất của nhà trường; đảm bảo công khai, khách quan, bàn bạc dân chủ trong Hội đồng nhà trường, hội cha mẹ phụ huynh học sinh và đúng quy định pháp luật.

 Gắn với việc xây dựng kế hoạch phối hợp kiểm tra, giám sát, đôn đốc trong quá trình triển khai thực hiện; sử dụng nguồn kinh phí, các khoản đóng góp, tài trợ của các tổ chức, cá nhân tiết kiệm, hiệu quả, đúng mục đích.

II. Nội dung kế hoạch

 1. Đánh giá về hiện trạng về trang thiết bị trường mầm non Song Vân

1.1. CSVC

- 8 phòng vệ sinh tại 8 phòng học dãy nhà cũ xây dựng cách đây nhiều năm đã xuống cấp, không đảm bảo an toàn cho trẻ. Nền lớp học 4-5 tuổi A4, lớp 3-4 tuổi A6 bị bật (sửa chữa nhiều năm trước đó).

- Khu vườn cổ tích phần đất trồng rau hiện không phù hợp vì sân chơi trật hẹp, cây cối lên tốt nên trồng rau không mang lại hiệu quả.

- Hệ thống vòi nước cho trẻ rửa tay tại 8 phòng học cũ chưa đủ (mỗi lớp chỉ có 1 vòi).

- Bồn cầu nhà vệ sinh lớp 5 tuổi A4, lớp 4 tuổi A4, và 6 bồn cầu nhà VS công cộng bị hỏng.

- Hệ thống quạt trần lớp 4 tuổi A4 (1), 5 tuổi A1 (1), 4 tuổi A3 (2), 3 tuổi A1 (2), nhà trẻ (2) bị hỏng.

- Hệ thống bóng điện bị hỏng gồm: 4 tuổi A3 (2), 4 tuổi A4 (2), 3 tuổi A1 (1), 3 tuổi A4 (2), 3 tuổi A3 (1), 3 tuổi A5 (1), 5 tuổi A1 (4)

1.2. Trang thiết bị

* Trang thiết bị các lớp còn thiếu: Tổng số nhà trường có 16 lớp trong đó 5 lớp 5 tuổi, 4 lớp 4 tuổi, 6 lớp 3 tuổi nhiều trang thiết bị lớn còn thiếu gồm:

- Giá để đồ chơi và học liệu: 10 chiếc.

- Bảng quay 2 mặt: 3 chiếc

- Ti vi các lớp còn thiếu 2 chiếc.

- Đồ dùng dụng cụ phụ vụ bữa cơm gia đình các lớp: 4 bộ cho lớp 4 tuổi

- Chăn đông 9 chiếc rách.

- Xốp trải nền cho học sinh: 25 bịch

- Tủ đựng chăn màn cho các lớp: 1 chiếc; tủ đựng đồ dùng cá nhân: 1

- Bàn học sinh (70) ghế học sinh (89).

- Danh mục đồ dùng, đồ chơi cho 16 lớp.

- Cốc uống nước 458; Tủ để cốc cho các lớp 16.

- Sạp ngủ: 6

- Dụng cụ phòng ÂN-TC

* Trang thiết bị văn phòng, các phòng chức năng (còn thiếu, bổ xung):

- Cây nước nóng lạnh phòng hiệu phó: 01 chiếc

- Điều hòa văn phòng, phòng HT và KT: 04

- Máy in phòng HT

* Trang thiết bị nhà bếp

- Bếp ga công nghiệp bị hỏng: 02 chiếc

- Xoong đựng thức ăn hỏng: 16 chiếc

- Rổ nhựa nhà bếp hỏng: 05chiếc

- Rổ đựng bát: 16

- Thau nhựa hỏng: 03 chiếc

- Sô  hỏng: 5 chiếc

2. Dự kiến công việc và nguồn kinh phí:

2.1. Công việc sửa chữa CSVC

* Công việc cần làm: Làm lại 8 phòng vệ sinh, chống thấm 8 phòng vệ sinh; lắp thêm vòi nước cho 8 lớp; lát mới 2 nền lớp học; mở rộng sân chơi khu vườn rau; sửa chữa lại các bồn cầu nhà VS bị hỏng; sửa chữa hệ thống quạt, bóng điện bị hỏng tại các lớp.

- Tổng kinh phí làm mới và sửa chữa CSVC dự kiến: 125.000.000đ

2.2. Mua sắm trang thiết bị:

- Giá để đồ chơi và học liệu: 10 chiếc.

- Bảng quay 2 mặt: 3 chiếc

- Ti vi các lớp còn thiếu 2 chiếc.

- Đồ dùng dụng cụ phụ vụ bữa cơm gia đình các lớp: 4 bộ cho lớp 4 tuổi

- Chăn đông 9 chiếc rách.

- Xốp trải nền cho học sinh: 25 bịch

- Tủ đựng chăn màn cho các lớp: 1 chiếc; tủ đựng đồ dùng cá nhân: 1

- Bàn học sinh (70) ghế học sinh (89).

- Danh mục đồ dùng, đồ chơi cho 16 lớp.

- Cốc uống nước 458; Tủ để cốc cho các lớp 16.

- Sạp ngủ: 6

- Dụng cụ phòng ÂN-TC

* Trang thiết bị văn phòng, các phòng chức năng (còn thiếu, bổ xung):

- Cây nước nóng lạnh phòng hiệu phó: 01 chiếc

- Điều hòa văn phòng, phòng HT và KT: 04

- Máy in phòng HT

* Trang thiết bị nhà bếp

- Bếp ga công nghiệp bị hỏng: 02 chiếc

- Xoong đựng thức ăn hỏng: 16 chiếc

- Rổ nhựa nhà bếp hỏng: 05chiếc

- Rổ đựng bát: 16

- Thau nhựa hỏng: 03 chiếc

- Sô hỏng: 2 chiếc

- Chảo to: 3 chiếc; Dao lọc thịt 3; thìa to inloc 3

* Ghi chú: Căn cứ vào nguồn kinh phí chi thường xuyên của nhà trường để thực hiện, nếu những thiết bị đồ dùng nào có thể khắc phục sửa chữa được thì tạm thời sử dụng, khi đủ kinh phí nhà trường xẽ thực hiện mua sắm bổ sung.

* Dự kiến nguồn kinh phí thực hiện:

- Từ nguồn kinh phí chi sửa chữa, tăng cường CSVC nhà trường: 120- 150 triệu

- Từ xã hội hóa giáo dục: khoảng 70-80 triệu

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 7/2022 đến tháng 12/2022.

III. Tổ chức thực hiện

  1. Xây dựng kế hoạch

- Hiệu trưởng, kế toán, các bộ phận liên quan thống kê, rà soát và xây dựng kế hoạch.

  1. Về công tác vận động, tuyên truyền phổ biến kế hoạch

 BGH trường mầm non Song Vân có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các ban, ngành của địa phương, Hội cha mẹ học sinh thực hiện việc tuyên truyền, vận động tới các đối tượng thực hiện việc đóng góp bằng các hình thức tuyên truyền sau:

 Phổ biến kế hoạch thông qua cuộc họp hội đồng nhà trường, họp phụ huynh học sinh đảm bảo theo quy định về quy chế dân chủ ở cơ sở.

 Trường mầm non thực hiện công tác vận động phụ huynh cán bộ giáo viên tự nguyện đóng góp kinh phí.

 Tổng hợp ý kiến thảo luận của phụ huynh, số lượng biểu quyết nhất trí trong các cuộc họp phụ huynh và giáo viên.

 Báo cáo UBND xã bằng văn bản kết quả vận động phụ huynh học sinh.

BGH và CBGVNV nhà trường có trách nhiệm thực hiện việc tuyên truyền chủ trương, kế hoạch này tới toàn thể nhân dân, phụ huynh học sinh để vận động đóng góp được biết quan tâm, thực hiện.

3. Việc thực hiện chi mua sắm thiết bị và sửa chữa CSVC

 BGH giao cho hiệu trưởng chủ trì, kế toán lập dự trù kế hoạch, giao cho giáo viên phối hợp với Ban đại diện phụ huynh học sinh và các ban, ngành liên quan giúp nhà trường triển khai, thực hiện. Xây dựng văn bản, nghiệm thu sau khi thực hiện.

 Thời gian thực hiện: từ tháng 7/2022 đến tháng 12/2022.

4. Tổ chức nghiệm thu, thanh quyết:

  BGH nhà trường chủ trì, giao cho kế toán phối hợp cùng đại diện cha mẹ học sinh và các ban, ngành, đơn vị liên quan giúp nhà trường thực hiện sau khi hoàn thành việc.

5. Hồ sơ thu - chi, thanh quyết toán:

  Giao cho các phó hiệu trưởng, kế toán có trách nhiệm thực hiện việc phối hợp với các bộ phận có liên quan tham mưu cho hiệu trưởng thực hiện:

 Xây dựng các hồ sơ về thu, chi, thanh quyết toán theo quy định pháp luật về tài chính.

 Lập và lưu trữ đầy đủ hồ sơ, sổ sách đúng nguyên tắc tài chính, quy định về lưu trữ; thực hiện việc báo cáo, niêm yết công khai trước cuộc họp giáo viên và họp phụ huynh học sinh vào cuối năm học.

 Trong quá trình triển khai, thực hiện có khó khăn, vướng mắc đề nghị các phó hiệu trưởng, kế toán và các bộ phận có liên quan phản ánh với hiệu trưởng để kịp thời phối hợp triển khai, chỉ đạo đạt kết quả.

Trên đây là kế hoạch tu sửa cơ sở vật chất, mua sắm bổ sung trang thiết bị phục vụ học sinh trường mầm non Song Vân năm học 2022-2023, đề nghị CBGVNV nhà trường thực hiện kế hoạch đạt kết quả./.

Nơi nhận:                                                                                                                   HIỆU TRƯỞNG

 - TTĐU-UBND xã Song Vân (b/c);

- Ban đại diện hội cha mẹ học sinh;

- BGH, kế toán, tổ chuyên môn;

 - Lưu: HS.                                                                                                                                Giáp Thị Thắng

 


Tác giả: Trường Mầm non Song Vân
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 49
Hôm qua : 274
Tháng trước : 1.965